Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Quen em gái ở quán nhậu rồi dắt em đi khách sạn